سامانه پرداخت عوارض خروج از کشور

سامانه پرداخت عوارض خروج از کشور، شرکت پرداخت الکترونیک سداد

توجه فرمایید که خروج از کشور پس از حداقل ۲۰ دقیقه پس از پرداخت عوارض امکان پذیر می باشد.

برای پرداخت عوارض کلیک کنید.